3 KRÁLOVÁ SBÍRKA  

 

Poprvé jsme se účastnili sbírky v roce 2012

Fotky jsou z roku 2013 kdy nám ušila Alena Rajprtová vlastní oblečení. a odpoledne koledníky čekala odměna v podobě doskotéky v Maximu Holice.

přípravy a strojení koledníků.

 

 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014