Návštěva ZHS Pardubice 21.9.2013

V sobotu jsme měli původně v plánu se účastnit závodů hsičská liga v Čeperce, ale nepřízeň počasí a nemocnost členů družstva ,zapříčinila to, že jsme na závody nejeli ale místo toho jsme se zbytkem členů jeli na den otevřených dveří HZS v Pardubicích. Našení nebylo moc příznivé, ale po příjezdu se nálada začala zvedat a myslím si,  že jsme si to nakonec všichni užili. Shlédli jsme veškerou techniku i s odborným výkladem, následovaly ukázky hasičů, trošku jsme se nechali přeskoušet v otázkách prevence, kde musím říci předeším starší děvčata byla více než úspěšná věděli i takové otázky co dospělí ani netušili. Výlet jsme zakončili společným obědem. cestou jsme se ještě někteří zastavili v Rábech kde byla soutěž v dobrovolných hasičů v PÚ. Bylo naco koukat hlavně děvčata  okoukla  obsluhu stroje ,tak doufám, že si vzaly inspiraci.