Příručka první pomoci určitě vyzkoušejte!

 www.zachranny-kruh.cz/flash/prirucka/ 

 www.mhjednov.cz
 

Jednotlivé disciplíny jsou  NA youtube.com     odkazy na videa jak správně provést disciplínu.

 www.youtube.com -požární útok CTIF  -zadat do vyhledávače

 

https://www.oshpardubice.cz/archiv/orm/dorost/2015_test_PO_dorost.pdf 

 

 

TOPOGRAFICKÉ ZNAČKY

 

 

 

Nejprve si povíme, co je buzola. Základem buzoly je kompas, 

který je umístěn v otočném kolečku nejčastěji na obdélníkové základně.

 

buzola fotka

Obrázek č.1

 

Na rozdíl od kompasu, který nám poskytuje základní informace o světových stranách a stupních

 v daném směru, buzola dokáže tyto údaje poskytnout pohodlněji a přesněji.

Pomocí otočného kolečka pak s buzolou dokážeme určovat azimutsměru na mapě a orientovat se v terénu. 

O tom si ale povíme v druhé lekci.

Na obrázku č.1 je buzola v klasickém provedení. Vyrábí se však i luxusní varianty z ušlechtilých materiálů.

 Na podstatu funkce buzoly to ale nemá zásadní vliv. K používání v našich zeměpisných 

šířkách v délce několika kilometrů postačí i jednoduché provedení buzoly.

 

 1.2 Součásti, z čeho se skládá.

 

 

 

Buzola se skládá z magnetické střelky (obrázek č.2 - bod 3) v otočném kolečku (obrázek č.2 - bod 2), 

na kterém jsou kromě stupnice úhlu vyznačeny rysky pro střelku (obrázek č.2 - bod 5)

 a další tenké rysky (obrázek č.2 - bod 4) pro zarovnání na souřadnicové linky map.

Kolečko s kompasem je na průhledné základně (obrázek č.2 - bod 1), 

aby přes přiloženou buzolu bylo na mapu vidět. Na kolečku je vyznačena stupnice 0° až 360° nejčastěji po dvou stupních.

 Světové strany jsou na něm vyznačeny zkratkami anglických názvů světových stran.

N (north) pro sever, E (east) pro východ, S (south) jih a W (west) pro západ.

Kolečko je v základní poloze natočeno tak, aby sever na stupnici kolečka směřoval ve směru šipky prostřední linky na základně dopředu, 

jak je vidět na obrázku č.2 níže.

 

Buzola schem

Obrázek č.2 (1 - základna buzoly, 2 - otočné kolečko s vyznačenou stupnicí a světovými stranami, 3 - magnetická střelka, 4 - ryska otočného kolečka, 5 - zvýrazněné rysky severu na otočném kolečku, 6 - srovnávací a směrové rysky základny, 7 - pomocná měřítka)

 

1.3 Funkční prvky

 

 

Základní funkční prvky buzoly jsou: otočné kolečko s magnetickou střelkou a vyznačenou stupnicí 

a průhledná základna sryskami pro zarovnání na linku v mapě. Buzola bývá často vybavena několika 

měrkami v různých měřítcích (bývají vyznačeny na stranách základny) pro odečítání vzdáleností z map.

 Často mívá na základně malou lupu a několik propisových značek ve tvaru kolečka a trojúhelníku.

 Azimut se nastavuje a odečítá z místa pomyslné spojnice střední linky základny a stupnice na kolečku 

jak je vidět na obrázku 4 bod 1. Aby bylo určení severu magnetickou střelkou co nejpřesnější, 

pracujeme s buzolou ve vodorovné poloze.

 

stupnice kompasu

Obrázek č. 4

 

 

2.1 Co je to azimut

 Azimut je orientovaný úhel měřeného směru ke směru magnetického severu. 

Udává se ve stupních a počítá se od severu ve směru hodinových ručiček 

a jak jsme si už řekli, nabývá hodnot 0°-360°, přičemž úhel 0° se rovná úhlu 360°.

azimut

Obrázek č. 4

 

 2.2 K čemu se požívá

 

 Známe-li směr severu a azimut, můžeme jednoduše určit směr vyjádřený azimutem. 

Naopak ať přímo v terému nebo na mapě můžeme určit azimut, abychom vyjádřili 

odchylku měřeného směru (objektu) od severního směru. Jinými slovy známe-li

 azimut a výchozí bod, buzolou určíme směr azimutu.

 

 2.3 Určení azimutu z místa

 

Jak určíme azimut v terénu? Jednoduše. Z místa, kde stojíme si určíme objekt

ke kterému budeme určovat azimut. Azimut bude platit z toho místa, odkud provádíme zaměření.

 Postupujeme tak, že šipku základny namíříme na měřený objekt

.Kolečkem pak otáčíme (obrázek 5a) dokud není červená strana střelky ve vyznačených 

čárkách kolečka (obrázek 5b). Pakodečteme hodnotu azimutu ze stupnice, jak ukazuje šipka na obrázku 5b.

 

azimut z místa

Obrázek č. 5a vlevo, 5b vpravo

 

S buzolou pracujeme ve vodorovné poloze.

 

 

 

GRAFICKÉ ZNAČKY TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PO

 

TECHNICKÉ PROSTŘEDKY

 

 

Technické prostředky str. 1 Technické prostředky str. 2

ZPŮSOB VÁZÁNÍ UZLŮ

AMBULANTNÍ UZEL (PLOCHÁ SPOJKA)

Ambulantní uzel (plochá spojka)Uzel je plochý a netlačí, proto se používá převážně v lékařství (ovazy, šátky). Lze jej použít i na svazování dvou lan přibližně stejného průměru. Na svazování lan pro potřeby záchranářství je však nevhodný až nebezpečný. Uzel se po laně může klouzat, zvlášť při uvázání na hladkých syntetických materiálech. V případě potřeby lze uzel poměrně snadno uvolnit, pokud je však zatažen silně a když navíc provaz navlhne, rozvazuje senaopak špatně.

PROTISMĚRNÝ OSMIČKOVÝ UZEL

Protisměrný osmičkový uzelČasto používaný spojovací uzel. Hodí se však jen pro spojení konců lana stejného průměru, nebo popruhů stejné šíře. Uzel nejeví žádné tendence k samovolnému rozvazování, snad jedině při extrémně silném a v nevhodném směru vedeném tření o skálu je možné, že by se rozvázal. Po silném zatížení jde relativně dobře rozvázat.

DRAČÍ SMYČKA

Dračí smyčkaDračí smyčka jednou rukouZákladní dračí smyčka bývala jedna z nejdůležitějších smyček vůbec, zejména byla nenahraditelnou v horolezectví a její uživatelé na ni nedali dopustit. Dnes už se jedná o překonaný uzel, který se doporučuje používat jen v nouzi. I přesto má svůj význam a rozhodně se vyplatí tuto smyčku umět správně uvázat.Používá se k navázání na lano, lze ji použít i kotvení lana k jistícímu bodu. Ale není to zrovna nejbezpečnější. Proč? Dračí smyčka totiž nedrží při obvodovém zatížení (jednoduše řečeno - při roztahování oka smyčky). Dračí uzel tak není vůbec vhodný ke spojování dvou konců lana do okruhu. Několik smrtelných úrazů varuje!! Mimo to je Dračí uzel náchylný k samovolnému rozvázání, zvláště na tuhých lanech se špatnou uzlovatelností. Všem těmto nebezpečím s rozvázáním lze čelit navázáním pojistného uzlíku koncovým cancourem. Platí zásada, že pokud Dračí smyčku používáme, tak vždy s přidělaným pojistným uzlíkem. Ten se dělá buď jako vnější, anebo jako vnitřní. Vnější se nejčastěji dělá jako obyčejné oko, lepší a bezpečnější variantou je však udělat jej jako Dvojitý rybářský uzel. Ovšem při zatížení pramene lana, který z uzlu vychází, je Dračí smyčka pevná, a i po silném zatížení jde snadno rozvázat. To je snad jediný výrazný klad této smyčky.Dračí smyčka se snadno váže jednou rukou okolo pasu těla - viz. obrázek. Toho jde využít při nouzovém navázání lana na tělo v nějaké prekérní situaci, kdy se jednou rukou musíme držet, a k navázání nám tak už zbývá jen jedna ruka.

RYBÁŘSKÁ SPOJKA

Rybářská spojkaRybářská spojka dvojitáPoužívá se většinou dvojitá. Velmi dobře se hodí ke spojování dvou lan i nestejných průměrů. Vytvoříme ji tak, že dvě lana položíme vedle sebe konci proti sobě tak, aby přesahovaly přes sebe asi jeden metr. Potom na každém laně uvážeme dvojité očko okolo lana protějšího. Lano z očka musí směřovat proti protějšímu lanu. Očkové uzly řádně urovnáme a stáhneme k sobě. Tím se opřou o sebe a pevně drží. Tento uzel lze po odlehčení rozvázat. Proti rozvázání je vhodné tento uzel zajistit samostatnými očky na každé straně uzlu.

POLOVIČNÍ LODNÍ SMYČKA

Poloviční lodní smyčkaJe jeden z nejdůležitějších uzlů používaných u hasičů. Používá se pro jištění hasičů (doporučená jistící metoda UIAA), v nouzi i na slaňování (pokud při sobě nemáme jiné slaňovací pomůcky, např. osmu), má velmi dobré vlastnosti při zachycování pádu. Smyčka sama o sobě nedrží, pouze třením brzdí posouvání lana. Při spouštění lezce nebo při slaňování výrazně kroutí lano, což komplikuje jeho pohodlné používání. Přesto jde o jeden z nejpoužívanějších uzlů u hasičských jednotek, protože běžné jednotky nebývají vybaveny speciálním lezeckým vybavením.

PRUSÍK NEBOLI LIŠČÍ SMYČKA

Prusík neboli Liščí smyčkaPojmenován podle rakouského horolezce Karla Prusika (1896-1961). V běžné tábornické nebo skautské terminologii se nazývá Liščí smyčka. Jedná se o základní a nejjednodušší prusíkovací uzel. Lze jej vázat jednou rukou. Podle počtu omotání smyčky kolem lana rozeznáváme jednoduchý prusík, dvojitý prusík, trojitý prusík, atd. Tento prusíkovací uzel je symetrický, a tak drží v obou dvou směrech stejně. Nevýhodou tohoto uzlu je, že funguje jen se smyčkami výrazně tenčími, než je lano. Například na laně o průměru 11 mm funguje nejvíce 5 mm prusíkovací smyčka. Tenké smyčky mají menší nosnost, a jsou málo odolné proti destrukci. Při použití tlustších smyček začne uzel prokluzovat. Používat se dají jen kulaté smyčky, u plochých popruhových smyček uzel nefunguje spolehlivě a nelze ho proto pro popruhy doporučit.
 

 ÚVAZ NA PROUDNICI

Úvaz na proudniciJe speciálním uzlem používaným pouze u hasičů. Slouží k uvázání proudnice na lano, aby se vedení mohlo vytahovat např. do pater budov nebo transportovat přes překážky či vodní toky.

 

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

 

                           

 

 Hasební prostředky

 

Co hasíme?

 

Vhodné

Nevhodné

Benzín, nafta, olej

 

RHP práškový, pěnový

RHP vodní, tlumice

El.rozvod pod proudem

 

RHP práškový, sněhový

Lopata, RHP vodní

Knihy, archívy

 

RHP práškový

RHP sněhový ,pěnový, ,tlumice

Sypké látky, hobliny

 

RHP vodní, písek, škvára

Lopata, RHP sněhový

Jemná mechanika., video, pc

 

RHP sněhový

RHP vodní, pěna,písek

 

 

 

 

      U hasebních prostředků stačí od každého jeden vhodný a jeden nevhodný

 

 

Hoření:

Základními podmínkami, které jsou nezbytné pro vznik jakéhokoliv hoření jsou:

- Hořlavá látka
- Zápalná teplota
- Oxidační prostředek (nejčastěji vzdušný kyslík)

Pokud jednu z těchto podmínek hoření odstraníme, oheň uhasne. Tato skutečnost umožňuje využití různých způsobů hašení.

Pojem dobrý a zlý oheň:

Dobrým ohněm je takový oheň, který máme důsledně pod kontrolou na určitém ohraničeném prostoru a který využíváme pro své potřeby (např. vaření, topení apod.). Nazývá se jednoduše OHEŇ.

Naproti tomu zlý oheň je takový, který se vymknul naší kontrole a není užitečný, nýbrž ničivý. Takové hoření nebývá předem ohraničeno a dochází při něm ve většině případů ke škodám nebo majetku. Nazýváme ho POŽÁREM .

https://www.dh.cz/dokumenty/souteze/mladez/Smernice_Plamen.pdf

Vypsané trestné body v soutěži :

Trestné body:

LANO – Nedokončení ,nepřelezení – člen 3tr. Body

 

STŘELBA- za každý nesestřelený špalíček – 1tr. bod

 

TOPOGRAFIE –

špatně značka – člen 1tr. Bod

mapa- špatně zorientovaná mapa - 5tr. bodu hlídka +- 5 stupňů

azimut – 5 tr. Bodů +- 5 stupňů

 

UZLE - nesprávně uváz. Uzel 3 tr. Body

 

ZDRAVOVĚDA - dvojice- špatně uvaz. Šátek 5 tr. Bodů

transpotr nedokončen nebo spadl šátek 2tr. b.

trojice- špatně uvaz. Šátek 5 tr. Bodů

transpotr nedokončen nebo spadl šátek 3 tr. b.

 

Hasební prostředky- špatné přiřazení značek k věcným prostř. 1tr. b. 1 značka

každý špatně určený hasební prostředek 1tr. Bod. ( vhodný ,nevhodný -2 hasební prostř.)

 

 

 

 

  

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ

Pro informaci je zde ke stažení směrnice vydaná Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska

 Smernice_cinnosti.doc (103,5 kB)Více zde: https://sdh-slavetin.webnode.cz/products/smernice/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: https://www.webnode.cz