MH VELINY

Schůzka mladých hasičů

bude 13.5. 2016

od 17.00 - 18.30 hod 

Okresní kolo Plamen Pardubice

POŘADATEL: OSH Pardubice ve spolupráci s SDH Pardubice - Polabiny

MÍSTO KONÁNÍ: sportovní areál SPŠCH Pardubice, Poděbradská 94

(příjezd z ulice Hradecké)

DATUM KONÁNÍ: 21. 5. 2016

PREZENCE: od 8.15 do 8.45h

 ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE: 9,00 h nástup

DOPRAVA: zajistí kolektivy samy

 

 

Blíží se okresní kolo v Pardubicích 21.5. 2016 

Trénovat budeme dvojičky štafetu 

 

Příprava na blížící se závody    ZPV  Trénovat uzle, značky jak topografické tak technické,co se čím hasí vše najdete v ,, učební texty" 

  3králová sbírka 9.1.2016  vynesla 9424 Kč Děkujeme všem co přispěli. 

30.1.2016 výroční schůze SDH Veliny od 19.00h

 6.2.2016 Kostěnické hrátky pro přípravku. Krásné 12 místo a bronzová medaile

13.2.2016 Velinský Masopust :-)

14.2. 2016 Odznaky odbornosti i pro hasíčátka :-)

9 .4.  2016Rokytenská Míle + dorost :-( 

21.5.2016 Okresní kolo Pardubice

 
 
 
 

 Výlet do Vidacentra v Brně 

pro menší Tongo HK ... další návrhy čekám od Vás :-)  

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Sebou  na závody -  2X  náhradní oblečení kompletní  ,pevné boty na běhání!! , helmu-  kdo má v hasičárně nebere,

                OBLEČENÍ VRSTVENÉ A PODLE POČASÍ , 

                 pití-  lahev  0,5l,  sváču, nějaké drobné a :-)).

 

 

 fota na rajčeti: www.sdhveliny.rajce.idnes.cz

pokud ti to nejde tak okopíruj odkaz !!

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRAVIDELNÉ SCHŮZKY MH  :  aktuální čas a termín jednotlivých schůzek  v levém                            ---_________________________________________________________________sloupku  AKTUÁLNÍ

 

 
     Každý pátek v  17.00h. 

sraz u hasičárny

Přípravka : 16.15h 

 

Pravidla mladých hasičů Veliny

 

· naůzky budu chodit včas ve vhodném sportovním oděvu dlouhé kalhoty,

dlouhý rukáv a pevná sportovní obuv

· pokud se nemohu zúčastnit pravidelných schůzek a soutěží budu se včas omlouvat 

· při tréninku budu dbát pokynů všech vedoucích

· během tréninku nebudu používat věci, které s tréninkem nesouvisí včetně mobilu

· nebudu se pohybovat v prostorách, které mě byly vedoucími zakázány

· bez vědomí vedoucího neopustím klubovnu, prostory cvičiště nebo prostory soutěže

· při přesunu po komunikacích se budu pohybovat dle pokynů vedoucího, nebudu přecházet přes silnici pokud mi vedoucí nedá svolení

· v autě budu dodržovat pokyny řidiče, při vystupování zůstanu stát u auta, neodcházím,

pokud mi vedoucí nebo řidič nedá svolení

· v prostorách hasičárny - sálu, garáží, při tréninku nebudu manipulovat s vybavením, nářadím bez svolení vedoucího

· v přírodě nebudu jíst bez svolení žádné lesní či jiné plody

· o mém či kamarádově úrazu budu ihned informovat vedoucího

· na schůzky, soutěže, výlety, nebudu nosit cenné věci

· i s malým problémem se mohu obrátit na každého vedoucího

nebo hlavní vedoucí, kteří mi rádi pomohou nebo poradí

· budu pomáhat a chránit mladší členy kroužku, ke všem členům MH

budu ohleduplný

 

Porušování pravidel může být potrestáno nezařazováním

do soutěžního družstva.

Vážné porušení pravidel může být důvodem k vyloučení

z oddílu mladých hasičů.